Vrouw Leven Vrijheid – HAARfijn-bijeenkomst

3 december 2022

Het Iraanse protestlied Vrouw, leven vrijheid wordt wereldwijd gezongen. Het lied is geïnspireerd op het Koerdische gezegde ‘Jin, Jiyan, Azadî’. Protesten tegen het Iraanse regime begonnen na de dood van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini, die werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg. Ze werd zwaar mishandeld en overleefde dat niet.

Op 22 november 20.00 uur organiseerden de Rooie Vrouwen Zuid-Kennemerland een HAARfijn bijeenkomst over de ontwikkelingen in Iran met als doel te bespreken hoe we onze solidariteit kunnen tonen en welke actie we kunnen ondernemen om de protesten te steunen. De avond startte met de indrukwekkende toespraak van Nazanin Boniadi in de VN Veiligheidsraad.

Rozalien Khalil van Stichting Koerdisch Huis vertelde over de achtergronden van het lied ‘Jin, Jiyan, Azadî‘. Matin Abassi, gemeenteraadslid gemeente Haarlem, en Atefeh Naderkhani van ‘Women Live Freedom,’ vertelden vanuit persoonlijke ervaringen en betrokkenheid van familie over de strijd in Iran. Het was een indrukwekkende avond. We concludeerden dat het heel belangrijk is dat het verhaal verteld wordt, dat de aandacht hiervoor levend blijft. We doen een oproep aan allen om het verhaal via sociale media te verspreiden, solidariteit te betuigen door posters voor het raam te hangen en de gemeentes op te roepen publieke gebouwen groen uit te lichten, zoals al gedaan wordt met het stadhuis in Bloemendaal. Maar bovenal doen we een oproep aan de tweede kamer om de regering aan te zetten effectieve maatregelen te nemen tegen Iran, zoals het sluiten van de ambassade.

 

De Rooie vrouwen doen een oproep aan het partijbestuur en de 2e kamerfractie van de Partij van de Arbeid om:

  • Solidariteit te betuigen met de vrouwen en mannen in Iran die strijden voor hun vrijheid;
  • Het verhaal over de Iraanse strijd levend te houden door dit te verspreiden via sociale media;
  • Posters te verspreiden die de leden van de PvdA en andere sympathisanten voor hun raam kunnen hangen om solidariteit te betuigen;
  • Gemeentes op te roepen zichtbaar uiting te geven aan solidariteit door een voorbeeld te nemen aan de gemeente Bloemendaal die het stadhuis groen uitlicht;
  • Er bij de regering op aan te dringen dat er effectieve maateregelen tegen Iran worden genomen om het geweld tegen demonstranten te stoppen;
  • Er bij de regering op aan te dringen de ambassade in Iran te sluiten en diplomaten uit Iran uit te wijzen.