Door op 10 januari 2014

Vip – terugblik 2013

Vorig jaar heeft de VIP weer een frisse start gemaakt met de installatie van 12 enthousiaste vrouwen als nieuw bestuur. Alleen Anja Timmer en ondergetekende zijn overgebleven uit het vorige bestuur. In april hebben we een heidag georganiseerd om elkaar te leren kennen en om plannen voor de komende periode te maken, daarbij zijn ook de portefeuilles binnen het bestuur verdeeld. Deze verdeling is terug te vinden op onze site.
Ook onze standpunten kun je daar natuurlijk vinden, toch noem ik er hier graag een aantal om duidelijk te maken waar wij ons als VIP sterk voor willen maken: • Bevorderen van diversiteit;
• Emancipatiedebat faciliteren en voeren;
• Bijdragen aan talentontwikkeling voor vrouwen;
• Vrouwen stimuleren en ondersteunen om actief te worden in de politiek.
Ook inhoudelijk proberen we natuurlijk te strijden voor belangrijke onderwerpen, de sociale en financiële positie van vrouwen, de positie van laagopgeleide en alleenstaande vrouwen. En niet te vergeten vrouwen die te maken met huishoudelijk geweld, uitbuiting en uithuwelijking. De VIP heeft ook aandacht gevraagd voor deze onderwerpen in onze reactie op de Emancipatienota van minister Jet Bussemaker. Deze reactie is terug te lezen op de site.
In Amsterdam en Groningen zijn meerdere bijeenkomsten geweest van het PvdA vrouwennetwerk. Deze netwerken worden goed bezocht. Met uiteenlopende onderwerpen. Op 8 maart 2013 was Hans Spekman gast van de Groningse vrouwen en natuurlijk hadden we in november het spetterende VIP festival in Almelo. Het is inmiddels traditie om dit de tweede zaterdag in november te houden. Houdt deze zaterdag in 2014 dus alvast vrij.  In december 2013 heeft Anja Timmer aangegeven het voorzitterschap niet meer te kunnen combineren met haar baan als wethouder en het lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als gevolg daarvan ben ik voorlopig waarnemend voorzitter in plaats van vice-voorzitter.
Helaas moesten we om verschillende redenen ook weer afscheid nemen van bestuursleden. Soms loopt het anders in het werkzame of privéleven en worden er andere keuzes gemaakt. We respecteren deze keuzes en hebben de dames uiteraard hartelijk bedankt voor hun inzet. Het bestuur is kleiner geworden, desalniettemin wel zeer enthousiast en wil in de toekomst een duidelijker rol gaan krijgen in de partij. Wij zien uit naar een mooi 2014, met de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen wordt het in elk geval een spannend en druk jaar!
Met hartelijke groet, Sita Mik-Boeren Waarnemend voorzitter ViPMeer weergeven