14 november 2014

ViP-bijeenkomst over de decentralisaties op 21 november 2014 in Groningen

Locatie: Silo Today

Griffeweg 4

9724GG Groningen

Tel 06 51208521

 

De PvdA is mede verantwoordelijk voor de decentralisaties en de daaraan gekoppelde bezuinigingen.

Wij, leden PvdA, worden aangesproken op deze decentralisaties en zijn zelf ook bezorgd.

Wat zijn nu de kernpunten van de decentralisatie jeugdzorg, de invoering van passend onderwijs, de decentralisatie van de langdurige zorg, de scheiding wonen en zorg, de veranderingen in de WMO (met name de wijzigingen in de thuiszorg) en de Participatiewet?

Nieuwe verantwoordelijkheden bij de gemeenten en een enorme impact op de burgers.

Veel veranderingen, waarvan een groot deel terecht komt bij vrouwen: werkeloosheid als het om (thuis)zorg gaat. Gelukkig minder werkeloosheid in de thuiszorg de komende twee jaar, dankzij de Van Rijn gelden. Maar ook wordt op vrouwen een groter beroep  gedaan voor mantelzorg voor familie en naasten; gewoon vanwege het feit dat meer vrouwen dan mannen beschikbaar zijn!

Een scala aan onderwerpen waarover we met elkaar in gesprek gaan op 21 november 2014 van 16.00 – 20.00 uur.

Vragen die aan bod komen zijn: wat is de uitwerking van al deze veranderingen voor de gemeente, voor de burgers, voor mij, als actief PvdA lid, als raadslid,…..

Bé Schollema, wethouder in Loppersum, zal in een presentatie ingaan op bovengenoemde thematiek. Niet uitputtend, maar gericht op ‘hoe gaan we met al deze veranderingen om, wat hebben wij onze kiezers te bieden?’ Onder zijn eigen motto: klaag er niet over, neem er aan deel!

In een klein forum zal vanuit de praktijk, door  Sandra de Wit, behandelaar van mensen met een verstandelijke beperking, Ria de Gier, leidinggevende in de zorg, heeft te maken met de gevolgen van de participatiewet, ingegaan worden op de presentatie van Bé Schollema.

Via allerlei website kun je je voorbereiden, maar dit is niet noodzakelijk, je kan terecht bij oa:  https://www.vng.nl/files/vng/vng-raadgever-hoe-de-drie-decentralisaties-samenhangen-juni-2014.pdf

Aanmelden bij: Sandra da Silva Pinto: sandradasilva@ziggo.nl

Bijdrage: €5,00 en de drankjes zijn voor eigen rekening

Organisatie: Sita Mik, Geertje Roosje, Carin van Liere, Sandra da Silva Pinto, Bianca Kaatee