Door op 16 oktober 2013

Inschrijving Joke Smitprijs 2013

Vernieuwende initiatieven op het gebied van vrouwenemancipatie kunnen tot en met 31 oktober 2013 worden aangedragen voor de Joke Smit-prijs 2013.

De tweejaarlijkse regeringsprijs staat dit jaar in het teken van economische zelfstandigheid van vrouwen.
Personen, groepen of instanties die afgelopen jaar het thema economische zelfstandigheid van vrouwen op bijzondere wijze op de agenda hebben gezet komen in aanmerking voor de Joke Smit-prijs 2013. Dat geldt ook voor personen die door hun actieve inzet landelijk of regionaal in hun directe omgeving beweging hebben weten te creëren. Zij hebben daarmee laten zien dat zij juist in tijden van economische crisis vrouwen hebben weten te inspireren om hun positie te verbeteren op de arbeidsmarkt.
De prijs biedt daarmee een podium voor innovatieve concepten of projecten specifiek op het thema economische zelfstandigheid. De jury bekroont uiteindelijk het beste initiatief. De winnaar ontvangt de prijs uit handen van minister Jet Bussemaker (Emancipatie).
De jury van de Joke Smit Prijs 2013 bestaat uit Prof.Dr. Esther-Mirjam Sent, Nederlands hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (voorzitter van de jury); Wiebe Draijer, voorzitter Sociaal Economische Raad en Franska Stuy, hoofdredacteur Libelle.

Meer vrouwen die economisch op eigen benen kunnen staan is een belangrijk speerpunt van dit kabinet. Anno 2013 geldt dat slechts voor iets meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen. Dat betekent dat van een evenwichtige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen nog geen sprake is. Voor veel vrouwen heeft dat nadelige gevolgen op het vlak van inkomensperspectieven en pensioenopbouw.

Volgens minister Jet Bussemaker kent Nederland tal van initiatieven van mensen en organisaties die zich met volle inzet toeleggen op de verbetering van de positie van vrouwen: “De Joke Smit Prijs zet deze initiatieven in de etalage. Daarmee benadrukken we als overheid het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen, van onderlinge samenwerking en het delen van inspirerende ‘best practices’ die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen,” aldus de bewindsvrouw.

Oeuvreprijs en aanmoedigingsprijs
De Joke Smit Prijs is een Nederlandse regeringsprijs en een oeuvreprijs. Dit jaar wordt de Joke Smitprijs voor de 14e keer uitgereikt. De prijswinnaar ontvangt een kunstobject én een bedrag van € 10.000. De regeringsprijs is vernoemd naar de overleden feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatiebeweging.
Met het uitreiken van de prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving.
Er is ook een aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. Deze aanmoedigingsprijs wordt net als de Joke Smit-prijs tweejaarlijks uitgereikt op hetzelfde evenement. Aan de aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 1.000 verbonden.

Inschrijven
Wilt u iemand voordragen voor de Joke Smit Prijs 2013, dan kan dit tot en met 31 oktober 2013 op http://www.jokesmitprijs.nl.  Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en de nominatieprocedure. De winnaar zal op 22 november bekend worden gemaakt.

De Joke Smit-prijs voor emancipatie werd twee jaar geleden toegekend aan alle instellingen voor de Vrouwenopvang in Nederland.