11 november 2015

Een nieuw bestuur, nieuwe ambities

In september is het nieuwe bestuur geinstalleerd en heeft diverse doelstellingen 
geformuleerd voor 2015 /2016. Deze doelstellingen kunnen wij alleen realiseren als 
veel vrouwen ons daarbij gaan ondersteunen en mee willen doen. Daarom zullen wij 
de komende tijd veel aandacht besteden aan PR binnen de PvdA vrouwen. Wij zijn een 
partij die jarenlang  gelijke rechten op de agenda heeft gezet en die ook intern 
altijd de positie van de vrouwen heeft bewaakt. En daar ben ik heel trots op!  
Daarom blijven wij hier aandacht voor vragen. De komende tijd willen wij in veel 
provincies ViP vrouwen netwerken opzetten. Zodat de vrouwen elkaar ontmoeten, 
spreken over thema’s  die ons allen aangaan en elkaar versterken. De vrouwen 
netwerken zullen netwerken worden waarbij vrouwen zich veilig voelen. 
Wij stimuleren graag deze vrouwen in hun ambities, in allelei rollen  die zij
zouden willen bekleden binnen de partij.

Toen ik de voorzittershamer overnam van Sita Mik, vroegen veel mensen mij: 
‘Is er nog wel zoiets nodig als een vrouwennetwerk binnen de PvdA?’ 
‘Is er überhaupt nog behoefte aan een feministische beweging binnen Nederland? 
Vrouwen hebben gelijke rechten. Ja, natuurlijk is dat nodig want zolang er  
zoveel vrouwen in Nederland wonen die achter de voordeur geslagen worden, 
bedreigd worden met eerwraak,  geïntimideerd worden, seksueel uitgebuit 
worden, financieel afhankelijk zijn, onder sociale druk besneden worden of 
door de sociale controle gesluierd rond lopen, dan kunnen wij toch NIET 
met elkaar als sociaal democraten denken dat een vrouwen netwerk niet 
nodig is. Het ViP bestuur wil graag samen met de PvdA vrouwen aan het werk!
Meld je aan bij ons als jij ook denkt dat er nog veel gedaan kan worden voor 
Aanmelden kan via mijnpvda.nl de

Attiya Gamri
voorzitter bestuur Vrouwen in de PvdA