15 oktober 2013

Diversiteit met een Moluks uitroepteken (!)

Op 13 september 2013 kwamen vrouwen uit de drie Noordelijke provincies in Assen bijeen om het over diversiteit te hebben. Lees hieronder het verslag van VIP’er Sandra da Silva Pinto:

De dagvoorzitter Sita Mik vertelt over het Moluks uitroepteken. Deze titel is gekozen om speciaal de aandacht op de Molukken te vestigen. Ook geeft Sita aan wat we onder diversiteit zouden kunnen verstaan. Diversiteit in de zin van de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergronden, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaringen tussen individuen binnen een groep.

Dit is ook de definitie waar onze eerste spreker van de middag zich in kan vinden. Joyce Sylvester vertelde aan de hand van belangrijke gebeurtenissen in haar leven hoe zij tot haar motto van deze avond is gekomen “it takes two to tango”.

Hoewel ze het als normaal ervaart dat ze (waarnemend) burgemeester is, heeft ze gemerkt dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is dat een dame met een donkere huidskleur  zo’n functie bekleed. Met “it takes two to tango” doelt Joye op een proces van geven en nemen, zoals het voor mensen in een minderheid een proces is om zich te manifesteren in een bepaalde cultuur, zullen de anderen ook een proces doormaken in het wennen aan de diversiteit binnen hun cultuur. Gun elkaar de tijd hiervoor.

Joyce geeft de vrouwen in de zaal nog wat opdrachten mee:  pak de kansen, schrijf, durf, laat je zien, alleen dan maak je kans. Zorg dat je in selectiecommissies komt, hoe meer divers die zijn, hoe groter de kans op een diverse lijst.

Onze tweede spreker is Mellie Lumalessi Metiarij, zij vertelde ons op een heel persoonlijke manier over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland en vertelt over de oprichting van het Moluks monument in Westerbork, toen Schattenberg genoemd waar zij is opgegroeid. Zij bepleit respect, erkenning en medeleven voor de gevoelens en ervaringen van veel Molukkers in Nederland. Zij organiseerde voor deze avond een heerlijke Molukse maaltijd voor de aanwezige vrouwen. De maaltijd werd bereid door een groep Molukse vrouwen die met de opbrengst hiervan het in stand houden van het Moluks monument ondersteunen.

Als afsluiting van deze bevlogen en bewogen avond de oproep voor deelname aan het ViP festival op 9 november 2013 in Almelo.