22 november 2014

Discussiebijeenkomst over de Participatiewet

Gaan gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat mensen met afstand tot regulier werk in de toekomst gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt? Of blijft het bij praten?

Vrijdag 28 november om 19.30 uur organiseert de Vrouwen in de PvdA (ViP) in samenwerking met de PvdA afdeling Zwolle een discussiebijeenkomst over de Participatiewet in de Nieuwe Buitensociëteit (Stationsplein 1) in Zwolle.

De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 drie wetten samen voor mensen die kunnen werken, maar behoefte hebben aan ondersteuning: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. De nieuwe Participatiewet beoogt mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden kansen te geven om deel te nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Wat houdt deze participatiewet precies in, voor wie geldt de nieuwe wet, hoe hard zijn de afspraken tussen rijk, gemeenten en werkgevers om 125.000 nieuwe banen te creëren? Kunnen gemeenten en werkgevers de beoogde doelstelling halen? Zijn er banen voor deze mensen in de reguliere arbeidsmarkt? Wat is nodig om ondernemers over de streep te trekken? Een groot deel van deze groep bestaat uit vrouwen. Waar lopen zij als groep en als individu tegenaan?

Keynote speaker is John Kerstens (Tweede Kamerlid). Daarnaast laten Nelleke Vedelaar (wethouder Zwolle) en Bernhard Nanninga  (VNO-NCW Midden) ons weten hoe gemeenten en werkgevers inspelen op deze nieuwe wet, waarna ze in discussie gaan met de zaal. Het belooft een interessante avond te worden. Neem deel en laat uw stem horen.

Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle (Bij de rotonde tegenover het NS-station) Gespreksleider: Ellen Pot (bestuurslid ViP)

Programma

19:00 uur:            Inloop met koffie/thee

19:30 uur:            Welkom door Edwin Broekman (afdelingsvoorzitter PvdA Zwolle) 19:35 uur:            Keynote speaker is John Kerstens, Tweede Kamerlid

19:50 uur:            Inleiding door Nelleke Vedelaar: Zijn gemeenten klaar voor deze                                nieuwe taak en waar lopen zij tegenaan?

20:00 uur:            Inleiding door Bernhard Nanninga: Waar lopen ondernemers tegenaan? Is het aantal arbeidsplaatsen haalbaar?

20.10 uur:            Debat met de zaal

21:00 uur:            Sluiting met borrel

Opgave U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een bericht te sturen naar zwolle.pvda@gmail.com  met vermelding van uw naam, aantal deelnemers en contactadres of te bellen met Anneke Speelman, tel. (06) 20 60 53 58 (liefst in de avonduren). Twee dagen van tevoren ontvangt u een bevestiging per email.

__________________________________________________________________________________________

Voor de pers: Nadere informatie  bij Vrouwen in de Partij van de Arbeid, mevrouw Saskia Voortman, tel.  (06) 81 02 87 12 of Email: smhvoortman@kpnmail.nl