Marene Elgershuizen

Secretaris
Marene Elgershuizen

Over Marene Elgershuizen

Opgeleid als historicus en werkzaam als klassiek zanger zie ik nog dagelijks hoe zeer thema’s als de moderne arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorg en duurzaamheid feminisme nodig hebben. Daarom zet ik me naast mijn werk geregeld als vrijwilliger in bij verschillende emancipatoire organisaties. Problemen als het lage aantal vrouwelijke hoogleraren, financiële afhankelijkheid, miniem vaderschapsverlof, nauwelijks medisch onderzoek bij specifiek vrouwen, een werkweek gedwongen moeten “nadenken” voor je abortus, de salariskloof, impliciet en expliciet seksueel geweld moeten veel hoger op de politieke agenda staan. Feminisme betekent voor mij het streven naar een veilige en duurzame leefomgeving met eerlijke kansen op vrije zelfontplooiing. Dit begint met het aanpakken van seksisme in iedere hoek van onze samenleving. Gendernormativiteit en ontkennen werken niet, quota wel.