Standpunten

Zoeken

Bevorderen van diversiteit

Lees verder

Debat over emancipatie faciliteren en voeren

Lees verder

Emancipatie in de brede zin van het woord

Samen met Jet Bussemaker hebben we geconcludeerd dat emancipatie niet af is en continue aandacht behoeft. Emancipatie is echter geen sexy onderwerp meer en lijkt niet of nauwelijks te nog te leven bij jonge generaties vrouwen. Hoe zorgen we ervoor dat deze generatie weer het belang van het onderwerp inziet?

Lees verder