Door op 8 mei 2016

Vrouwen, stel je kandidaat voor de Tweede kamer verkiezingen!

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017.

Spannende verkiezingen, omdat de peilingen erg schommelen voor veel partijen.

Voor de PvdA staat vast dat wij groot willen blijven en een grandioze campagne gaan voeren.

Verkiezingen betekenen ook mannen en vrouwen die zich beschikbaar stellen voor de rol als volksvertegenwoordiger.

Het VIP bestuur gaat er vanuit dat de kandidaatstellingscommissie een lijst samen stelt waarin wij ons allemaal herkennen. Het liefst evenveel vrouwen als mannen op de lijst.
Wij roepen daarom de vrouwen op om hier overna te denken en ons te benaderen bij vragen, bij twijfels of bij onduidelijkheden. Wij coachen graag de vrouwen die interesse hebben.

Op dit moment zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de politiek en dit mag binnen onze landelijke fractie niet gebeuren. Ook de komende periode zullen er belangrijke keuzes worden gemaakt die vrouwen in hun kern raken daarom moeten er voldoende vrouwen in de Tweedekamer zitten om hier een bijdrage in te leveren vanuit een vrouwen bril. Je kunt tot 12 september solliciteren.

voor meer informatie over het profiel zie :

http://www.pvda.nl/berichten/2016/03/Kandidaatstelling+Tweede+Kamer#

Twijfel je of je je kandidaat moet stellen, heb je tips of advies nodig? Neem dan contact op met Attiya Gamri : [email protected]
wij denken graag met je mee!