Door op 8 februari 2013

Vrouwen in de PvdA

Inmiddels is het alweer twee jaar geleden dat we gestart zijn met de ViP. De Vrouwen in de Partij van de Arbeid.  De twee bestaande vrouwenorganisaties te weten de Mev (Multi-etnisch vrouwennetwerk) en het Vrouwen Netwerk zijn vanaf januari 2010 gezamenlijk door gegaan als ViP. De bestuurstermijn is vastgesteld op twee jaren, en die waren voorbij in januari 2013. Vanaf deze plaats wil ik het vorige bestuur, onder  voorzitterschap van Keklik Yucel, bedanken voor hun inzet en de vele activiteiten die zij hebben georganiseerd.

Eind 2012 is de procedure gestart om nieuwe bestuursleden te werven. Er is een kandidatencommissie gevormd. De commissie heeft een voordracht gedaan op basis van de sollicitatiebrieven en gevoerde gesprekken. We danken de commissie voor haar goede werk.

Hieronder leest u wie ons nieuw bestuur vormen:

Anja Timmer, voorzitter
Sita Mik-Boeren, vicevoorzitter
Janet van der Wal, secretaris
Attyia Gamri
Ellen Pot
Ellis van der Meulen
Jet de Ranitz|
Renate Eling
Saskia Voortman
Sheila Kroes
Sandra da Siva Pinto

We komen als bestuur voor het eerst bij elkaar op 2 maart 2013 om 11.00 uur in de Buitensociëteit te Zwolle om met elkaar kennis te maken. Daarna zullen wij u informeren over onze plannen voor de komende jaren.

Onze missie is onveranderd:

ViP is de organisatie  in de PvdA die streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid. We blijven ons natuurlijk inzetten binnen de verschillende geledingen in de PvdA. Belangrijke thema’s  waar we ons mee bezig houden zijn: diversiteit bevorderen, debat aanzwengelen en organiseren, contacten onderhouden met vrouwenorganisaties / netwerken in en buiten Nederland en bijdragen aan talentontwikkeling.

Eén activiteit wil ik u alvast melden: het grote jaarlijkse ViP festival vindt plaats op 9 november 2013  in Twente. Een voorbereidingsgroep is al druk aan het werk om dit te organiseren, Ellen Pot coördineert dit. Het belooft zoals gebruikelijk een mooie dag te worden met een boeiend programma dus… reserveer deze datum vast in uw agenda.

Met hartelijke groet,

Anja Timmer