16 mei 2015

ViP zoekt nieuwe bestuursleden!

ViP staat voor Vrouwen in de PvdA en is toegankelijk voor alle vrouwen en mannen die zich betrokken voelen bij de partij. ViP is dé organisatie binnen de PvdA die streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Elke twee jaar streeft het bestuur er naar om nieuwe bestuursleden te werven om een aantal zittende bestuursleden die aftreden te vervangen.

Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden die ons na de zomer komen versterken. Wij zoeken bevlogen vrouwen die zich willen inzetten voor de vrouwen binnen de partij. Het bestuur gaat in 2016 een aantal vaste activiteiten organiseren in het land om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen op tal van gebieden. De bestuursleden dienen vooral vrouwen te zien die het leuk vinden om creatieve activiteiten te organiseren. Daarnaast vind jij het belangrijk om onderwerpen voor ons netwerk aan te dragen en naar voren te brengen. Verder organiseert het ViP bestuur samen met andere vrouwen in het land het jaarlijkse ViP Festival en de internationale vrouwendag.

Heb je tijd en energie om het bestuur te verrijken mail ons dan en dan nodigen wij je uit voor onze volgende bestuursvergadering op woensdag 3 juni in Zwolle. De bestuursvergaderingen zijn elke maand op een woensdagavond in Zwolle.

Heb je vragen mail ons: Attiya Gamri (voorzitter), a.gamri@online.nl of Sandra da Silva Pinto (secretaris), sandradasilva@ziggo.nl