Door op 18 maart 2014

VIP-PvdA vrouwendag groot succes!

Meer dan honderd Noord-Hollandse PvdA vrouwen vierden op  8 maart in de Janskerk te Haarlem internationale vrouwendag. Speciale gasten waren Joyce Langenacker kandidaat wethouder Haarlem, Agnes Jongerius nr. 2 kandidatenlijst Europese verkiezingen, Marceline Schopman raadslid Haarlem,  Marith Rebel lid Tweede Kamer, Marjolein Moorman fractievoorzitter Amsterdam, Aukelien Jellema fractievoorzitter Den Helder en Farida Polsbroek raadslid Diemen.

Tijdens een  levendig paneldebat onder leiding van Joyce Langenacker, bleek dat het thema: ‘de positie van vrouwen in de politiek en in de samenleving’,  nog steeds actueel is. Agnes Jongerius gaf aan dat zij het dankzij haar moeder, die haar continu heeft gestimuleerd om naar school te gaan en diploma’s te halen, gebracht heeft waar zij nu is. In het verleden werden er vooral vrouwen gevraagd in bepaalde functies. Dat is inmiddels aan het veranderen, maar aandacht hiervoor blijft nodig.

Paulien van Bodegraven, raadslid Velsen: “Jonge vrouwen en mannen vinden inmiddels veel afspraken en ontwikkelingen op het gebied van de combinatie van wonen, werken, zorg, gezin en inkomen gewoon. De oude garde heeft daar vaak hard en soms in eenzaamheid voor moeten knokken. Vandaag werd de oude garde beloond. De uitstraling van doorzetten, doorleren en succes werkt bij jonge vrouwen nu ook door in de financiële beloning van hun werk. Voor die erkenning hebben velen het gedaan. Deze vrouwen hoeven niet meer gevraagd te worden. Zij zetten hun koers uit en streven hun doelen openlijk na. Stimulering door de omgeving blijft uiteraard van belang om kansen te grijpen”.

De PvdA vrouwen blijven pleiten voor meer vrouwen in de politiek, de leden uit het panel beaamden allemaal het  nut en de noodzaak om meer vrouwen mee te laten doen in de politiek. Wij doen het zeker niet slecht en het gaat met de meeste vrouwen heel goed. Helaas blijft aandacht hiervoor nog steeds noodzakelijk om tot een eerlijke verdeling van inkomen,  verantwoordelijkheden en macht te komen in ons land.