11 november 2016

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht in Drenthe

In Drenthe gaan wij de komende drie jaar uitvoerig aandacht besteden aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. In 2017 is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland passief kiesrecht kregen. In 1919 werd het kiesrecht uitgebreid met het actief kiesrecht, ofwel het stemrecht.

Het thema ‘vrouwen in de politiek’ is nog steeds actueel; verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig vrouwen actief in de (Drentse) politiek. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende drempels zijn die vrouwen ervaren om politiek actief te zijn.

In de jaren 2017, 2018 en 2019 vinden respectievelijk Kamer-, gemeenteraads- en Provinciale
Statenverkiezingen plaats.

Voor ons reden om stil te staan bij het thema ‘viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek’. Het is ook een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan het relatief lage aantal vrouwen in de politiek. Door middel van bijeenkomsten willen we vrouwen enthousiasmeren om ook politiek actief te worden.

Het idee voor deze viering is afkomstig van ons, de beide vrouwelijke PvdA-Statenleden. D66 is meteen aangehaakt en wat later (bijna alle) andere fracties. Het initiatief is gericht op het verkrijgen van een meer representatieve afspiegeling van de bevolking in de politiek, op het motiveren van vrouwen om actief te worden in de politiek en het in beeld brengen en waar mogelijk slechten van eventuele drempels.

Op 9 november 2016 is het initiatiefvoorstel in Provinciale Staten van Drenthe aangenomen en we beginnen binnenkort met het invullen van het programma. We denken bijvoorbeeld aan onderzoek naar de belemmeringen die vrouwen ondervinden, culturele activiteiten rond het thema en workshops die er op gericht zijn om de deelname van vrouwen aan de politiek te vergroten.

In Statenstuk 2016-754, te vinden op www.drentsparlement.nl, zijn de plannen en de onderbouwing te vinden.

Roelie Goettsch en Maaike Bakker
PvdA-statenleden Drenthe