Door op 13 december 2013

Veel ontslagen in de zorg

De kranten staan er vol van: de ontslagen in de zorg. Helaas is het realiteit geworden, de komende jaren zullen er duizenden ontslagen vallen in de zorg. Veelal gaat het om vrouwen die vanuit hun hart voor de zorg hebben gekozen en naast hun gezin en kinderen een opleiding hebben gevolgd voor verzorgende of verpleegkundige.Deze vrouwen zijn nu niet meer zeker van hun toekomst door de onzekerheden rondom de AWBZ en de WMO.

Er zal fors worden gekort op hulp in de huishouding, waardoor met name vrouwen worden geraakt. In veel gevallen hebben zij geen andere keuze dan de bijstand. Ook de transitie van de AWBZ zal veel met zich mee brengen. Veel afdelingen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen zullen sluiten omdat de indicatie anders gaan luiden. Ook hier zullen veel ontslagen vallen.

Vanuit het ViP bestuur maak ik me hier ernstig zorgen om en roep de overheden dan ook op om extra aandacht te schenken aan de positie van vrouwen.