Door op 27 augustus 2014

Interview Marja Bijl: van juridisch gelijke rechten naar gebruik ervan

Marja Bijl: “van juridisch gelijke rechten naar gebruik ervan”

(door Ellen Pot, ViP)

 Marja Bijl zegt na anderhalf jaar vicevoorzitter van de PES WOMEN (Vrouwen in de Europese Socialistische Partijen) te zijn: “We hebben vooral veel bereikt door de loonverschillen tussen mannen en vrouwen overal in Europa op het netvlies te krijgen”. Van Spanje tot Zweden en van Roemenië tot Ierland hebben de vrouwelijke socialistische partijen bijgedragen, door voortdurende lobby, het aantal vrouwen op verkiesbare plaatsen in het Europarlement groter (van 40 naar 45 %) te krijgen. Verder worden veel vrouwenorganisaties ondersteund bij het verkrijgen van betere rechten op abortus, in die landen waar dat nog nodig is. Zo zijn mede door de ondersteuning van de PES WOMEN die rechten in Ierland verbeterd en wordt de Spaanse zusterpartij geholpen om daar in Spanje mee aan de slag te gaan. Heel belangrijk, aldus Bijl, was ook de bijdrage om op Europees nivo de jeugdwerkloosheid (onder meiden nog groter) gezamenlijk aan te pakken. Nu overal in Europa gelijke vrouwenrechten goed wettelijk geregeld zijn, is het zaak om de kracht van vrouwen te ondersteunen en te vergroten. Het gebruik van die gelijke rechten is nu meer de inzet van de PES WOMEN.

Verder is Marja Bijl sinds een half jaar vice voorzitter van het bestuur van onze landelijke PvdA. Dat bestuur ervaart zij als een actieve club die in deze minder goede tijden duidelijk bezig is haar verbindende kwaliteiten in te zetten om de partij te versterken. Daar ligt ook Marja ’s hart. Het landelijke bestuur komt in september met een werkplan die dit doel goed onderstreept. Verder wil Marja Bijl zich graag inzetten, ook samen met de ViP en andere enthousiaste vrouwen, om vrouwen in onze partij meer op de voorgrond te krijgen.