24 december 2017

Vacature Voorzitter en Bestuurslid Communicatie/Sociale Media

-Vacatures zijn vervuld (feb. 2018 red.)-

 

De Rooie Vrouwen zijn op zoek naar een nieuwe Voorzitter, een bestuurslid Communicatie/Sociale Media en twee algemene Bestuursleden.

De functieomschrijvingen staan hieronder achter elkaar vermeld.

Voor overige vragen en het insturen van een sollicitatie, kun je mailen naar [email protected]

 

VOORZITTER:

De Rooie Vrouwen van Nu

De Rooie Vrouwen is het landelijke Vrouwennetwerk binnen de PvdA en is toegankelijk voor alle mensen binnen onze partij. Ons doel is om binnen maar ook buiten de PvdA expliciet invloed uit te oefenen op de positie van alle vrouwen in Nederland. De voorzitter is het boegbeeld van de Rooie Vrouwen en draagt samen met de vicevoorzitter zorg voor de profilering naar buiten toe, bouwt binnen en buiten de politiek netwerken op en onderhoudt de interne en externe contacten.

Taakinhoud:

Als voorzitter heb je hart voor de vrouwenzaak in al haar volle diversiteit en verscheidenheid. De voorzitter moet het voortouw nemen en aanjager zijn in de positionering van de Rooie Vrouwen binnen en buiten de partij. De voorzitter ziet toe op en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van taken en activiteiten binnen en buiten het netwerk. Daarbij controleert de voorzitter de voortgang van de bestuursactiviteiten. Middels het werkplan bepalen de bestuursleden gezamenlijk een duidelijke koers voor de Rooie Vrouwen. De voorzitter deelt mee aan het landelijk PvdA Bestuur, dient in het bezit te zijn van een groot landelijk netwerk, is een echte bruggenbouwer en weet verbindingen te leggen daar waar anderen stoppen. Daarnaast is de voorzitter van de Rooie Vrouwen vanzelfsprekend feminist, een verbinder, communicatief gevat en inhoudelijk op de hoogte van de actuele stand van zaken van het emancipatoir debat. De voorzitter is activistisch en activerend, authentiek en oprecht, een samenwerker, een aanjager en heeft een flinke dosis humor.

 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden :

De voorzitter van de Rooie Vrouwen is een leider, aanjager, motivator en verbinder binnen haar team. De voorzitter handelt zelfstandig in het kader van de toebedeelde taken en met eigen verantwoordelijkheid. Daartoe behoren ook werkzaamheden die niet regelmatig voorkomen en niet in de functieomschrijving zijn beschreven, maar die toch tot de functie kunnen behoren. De voorzitter van De Rooie Vrouwen is bevoegd om bestuursleden ter verantwoording te roepen over beslissingen die zij hebben genomen. De voorzitter is toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke van de Rooie Vrouwen.

Functie-eisen (kennis en vaardigheden) De voorzitter:

 • is lid van de PvdA;
 • heeft aantoonbare bestuurservaring;
 • heeft ervaring met vergaderingen leiden;
 • steekt voldoende tijd in het Rooie Vrouwen netwerk, tussen de 10 en 15 uur per week;
 • kan leiding geven aan een team met verschillende karakters en competenties;
 • heeft een enthousiasmerende, doortastende, wervende en een samenwerkingsgerichte persoonlijkheid;
 • is organisatorisch sterk;
 • heeft politieke ervaring;
 • kent en begrijpt de lokale en landelijke politiek en snapt bestuurlijke (overheids-)lijnen;
 • is een netwerker in hart en nieren;
 • heeft een groot landelijk netwerk, zowel binnen als buiten de politiek;
 • heeft goede contactuele vaardigheden;
 • kan geanimeerd, duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern);
 • heeft humor;
 • heeft ervaring in de omgang met de media;
 • kan doelen omzetten in resultaten;
 • kan prioriteiten stellen;
 • is activistisch en weet het verschil te maken;
 • is op de hoogte van het huidige debat aangaande feminisme en genderverhoudingen;
 • kan delegeren en weet taak te verdelen;
 • kan besluitvormingsprocessen hanteren;
 • gaat de Rooie vrouwen landelijk op de kaart zetten;
 • is beschikbaar voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2 jaar.

 

Ben jij die activistische en enthousiaste leider die de Rooie Vrouwen op de kaart weet te zetten, stuur dan je sollicitatie en CV vóór 15 januari 2018 naar onze secretaris Marene Elgershuizen email: [email protected]. De gesprekken met de kandidatenadviescommissie zullen eind januari plaatsvinden. De kandidatenadviescommissie zal bestaan uit twee externe en twee interne bestuurders. Met de aangedragen kandidaten vanuit de adviescommissie zal het bestuur van de Rooie Vrouwen in gesprek gaan. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de voorzitter gekozen worden.

 

BESTUURSLID COMMUNICATIE/SOCIALE MEDIA EN ALGEMEEN BESTUURSLID: 

Voor maximale spreiding over heel Nederland, zijn we nog opzoek naar 3 bevlogen personen die het bestuur komen versterken en die zich via dit netwerk willen inzetten om de positie en de gelijkheid van vrouwen in Nederland te verbeteren. Als bestuurslid van de Rooie Vrouwen wil je het verschil maken voor vrouwen in onze samenleving

Bestuurslid van de Rooie Vrouwen zijn, is een vrijwilligersfunctie en vanaf februari 2018 hopen we ons team te versterken met 2 algemene bestuursleden en 1 communicatie-/social media medewerker/bestuurslid.

Naast de terugkerende bijeenkomsten zoals 8 maart en het Vrouwen Festival, zorgt het bestuur ook voor een landelijke spreiding en uitbouw van het Rooie Vrouwen netwerk en haar ideologieën.

 

Als algemeen bestuurslid van de Rooie Vrouwen ben of heb je:

 • Lid van de Partij van de Arbeid;
 • Feminist;
 • Humor;
 • Activistisch en bereid het hoofd boven het maaiveld uit te steken;
 • Iemand met woorden maar zeker ook met daden;
 • Lef om te staan voor vrouwenzaken en niet bang zijn om fouten te maken;
 • Iemand die samenwerkingsgericht is, een constructieve houding heeft en communicatief vaardig is;
 • Iemand die zich binnen het bestuur op een specifiek aandachtsgebied richt om de doelstelling van het netwerk te behalen;
 • Iemand die kritisch en proactief is en het gedachtegoed van de PvdA en het Vrouwennetwerk naar buiten weet uit te dragen;
 • Iemand die graag bijeenkomsten organiseert;
 • Iemand die de politieke arena begrijpt;
 • Iemand met een eigen netwerk;
 • Iemand die voldoende tijd in het netwerk steekt, minimaal 10 uur per week;
 • Iemand die bereid is door heel Nederland te reizen en 5 keer per jaar centraal in Nederland de bestuursvergadering bij te wonen;
 • Iemand die beschikbaar is voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2 jaar.

 

Specifieke taken voor de communicatie medewerker/bestuurslid:

De kern van deze functie is het in een vroeg stadium signaleren van maatschappelijke, en politieke ontwikkelingen rondom vrouwenthema’s . Vanuit analyses en adviezen weet de communicatie medewerker deze te vertalen naar heldere standpunten, (communicatie) activiteiten voor ons netwerk en maakt hierbij maximaal gebruik van sociale netwerksites. Meer dan 10 miljoen Nederlanders maken gebruik van sociale netwerksites. Als netwerk kunnen wij dus niet achter blijven om ook actief te zijn op sociale media om onze doelgroep en de traditionele media te bereiken.


Reageren:

Ben jij dat activistische en enthousiaste bestuurslid die de Rooie Vrouwen mee op de kaart wil zetten, stuur dan je sollicitatie en CV vóór 15 januari 2018 naar onze secretaris Marene Elgershuizen email: [email protected]. De gesprekken met de kandidatenadviescommissie zullen eind januari plaatsvinden. De kandidatenadviescommissie zal bestaan uit twee externe en twee interne bestuurders. Met de aangedragen kandidaten vanuit de adviescommissie zal het bestuur van de Rooie Vrouwen in gesprek gaan. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen de leden gekozen worden.