Door op 16 oktober 2013

Toespraak Josette Dijkhuizen – Vrouwenvertegenwoordiger bij de VN

860 miljoen vrouwen – meer dan een kwart van alle vrouwen in de wereld – zijn niet in staat om deel te nemen aan de wereldeconomie. Zelfs in een land als Nederland is de helft van de vrouwelijke bevolking financieel afhankelijk. Deze cijfers illustreren niet alleen een wereldwijd probleem, maar laten ook een grote, onbenutte kans zien. Lees hier haar hele speech:  http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2270