27 februari 2015

Meer aandacht voor geweld tegen vrouwen

Half februari is het stoffelijk overschot van Yasmeen Dad gevonden. De 25 jarige Rotterdamse vrouw was bekend bij de politie omdat zij eerder meldingen had gedaan van huwelijks gevangenschap. Een term die voor velen onder ons onbekend is maar bij een religieus huwelijk komt een huwelijks gevangenschap voor. Vaak zijn het vrouwen die door hun man gedwongen worden om gehuwd te blijven. De moord op Yasmeen heeft velen doen schrikken en heeft geleid tot veel ophef onder kleine religieuze gemeenschappen in Nederland. Huiselijk geweld komt vaker voor dan wij denken. Zeker in culturen waar de doofpotmentaliteit heerst. Wij moeten onze ogen en oren open houden voor geweld tegen vrouwen. De signalen uit je eigen buurt serieus nemen en hier melding van doen. Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Het is belangrijk de signalen uit eigen buurt serieus te nemen en melding te doen. Yasmeen is niet alleen, haar dood moet ons doen wakker schudden om aandacht te blijven houden voor deze problematiek.

Attiya Gamri, bestuurslid ViP