15 december 2014

Geslaagde discusssiebijeenkomst over de participatiewet met perspectief vanuit ondernemers en gemeenten

Op 28 november vond er in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle een discussieavond plaats over de participatiewet. De bijeenkomst werd afgetrapt door Edwin Broekman, afdelingsvoorzitter van de PvdA Zwolle en geleid door Ellen Pot, bestuurslid ViP.

John Kersens, tweede kamerlid hield een betoog over de betekenis van de participatiewet en het belang van het meedoen aan het arbeidsproces. Nelleke Vedelaar, wethouder Zwolle gaf haar visie op de wet en hoe de gemeente hiermee om wil gaan. Bernhard Nanning van de VNO-NCW was de laatste spreker en belichtte hoe ondernemers tegen de participatiewet aankijken.

Het doel van de participatiewet is een samenleving te creëren die recht doet aan persoonlijke omstandigheden en waarin iedereen kan meedoen. Daarnaast zijn de gemeenten met ingang van 1 januari verantwoordelijk voor deze wet.

 Tijdens de bijeenkomst werd nog eens duidelijk dat het ontzettend belangrijk is dat er samenwerkingsverbanden worden aangegaan en dat de verschillende partijen, zo gaf Nelleke aan, elkaar de ruimte moeten geven. Die ruimte moet, zo vertelde Bernhard er ook zijn voor ondernemers die openstaan voor de mogelijkheden die de wet met zich meebrengt en ook willen meewerken aan het bieden van mogelijkheden voor die mensen die dat nodig hebben. Het gaat om 125.000 banen die nodig zijn.

 In de zaal werd duidelijk dat er ook in de samenleving veel zorgen zijn over het waarmaken van de plannen en het uitvoeren van de wet. Zijn de ambities wel haalbaar? Biedt de wet voor alle mensen arbeidsperspectief? Ook voor mensen met zeer zware beperkingen? Hoe wordt omgegaan met ondernemerschap binnen de participatiewet? Hoe verstikkend kan regelgeving zijn en beperkt ze creativiteit. 

Duidelijk werd gelukkig ook dat vanuit de samenleving er voldoende mensen mee willen denken en ideeën zijn om de ambities te verwezenlijken. Dit werd ook door de sprekers gewaardeerd en opgemerkt. Helder is dat samenwerking tussen de verschillende partijen met ruimte voor elkaars inbreng van belang zijn voor het goed slagen van de wet. Hopelijk hoeft de quotumregeling die nog in de maak is, er dan niet te komen.