23 februari 2014

Geslaagd ViP-debat tijdens PvdA-congres

Afgelopen weekend vond het congres in Breda plaats. Het bestuur van Vrouwen in de PvdA kijkt terug op een geslaagd gesprek met als onderwerp: Nuggers, (niet – uitkeringsgerechtigden) een luxepositie of buitenspel. Wat de VIP betreft smaakt dit naar meer.

Keklik Yücel, heeft als Tweede Kamerlid emancipatie in haar portefeuille en ging samen met Janet van der Wal , vice voorzitter van het VIP, in gesprek met geïnteresseerde vrouwen. Janet zet zich in haar werk, maar ook voor de ViP in voor vrouwen die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en/of worden bedreigd door sociale uitsluiting. In het debat werd geconcludeerd dat het moeilijk is om goed inzicht te krijgen in deze groep, wat is hun achtergrond? En waar heeft deze groep behoefte aan? Vervolgens werd gedebatteerd over de vraag of de overheid hier een taak heeft en zo, ja welke dan precies.

Feit is dat Nuggers een genderissue is. Van de 1.4 miljoen nuggers in Nederland, is maar liefst 75% vrouw. Wat duidelijk naar voren is gekomen in het debat is dat deze groep nuggers zeer gemêleerd is. Hiervan zullen wij ons bewust moeten zijn bij het vinden van een oplossing. Immers, daarom zal er ook een “tailor made” antwoord geformuleerd moeten worden vanuit de politiek om deze groep Nuggers in beeld te krijgen en vervolgens van daaruit te kunnen helpen naar werk en/of uit sociale uitsluiting.

Keklik neemt dit mee naar de Kamer en zal hier met een passend politiek antwoord proberen komen.