Door op 12 juli 2013

Emancipatie is niet af

Sinds het verschijnen van de Emancipatienota zijn er veel reacties gekomen op de uitspraken van Jet Bussemaker. Van jong tot oud, man en vrouw: iedereen lijkt een mening te hebben over het onderwerp. Ook jonge vrouwen, die zich in het verleden niet aangesproken voelden, doen nu mee. Alleen al daarom is het bestuur van de Vrouwen in de PvdA (ViP) verheugd over de nota. Lees hier Emancipatie is niet af.