Door op 23 september 2014

De eerste twee maanden van onze Europa-vrouwen

De eerste twee maanden van onze Europa-vrouwen
Kort interview met Agnes Jongerius (mede namens Kati Piri).
Door: Ellen Pot

Hoe is het jullie vergaan de eerste maanden in Brussel?
De week na de verkiezingen waren we al samen met Paul Tang in Brussel om meteen aan de slag te gaan. Er waren veel praktische dingen die geregeld moesten worden, zoals afspraken met de medewerkers, het laten maken van toegangsbadges, uitzoeken van administratieve zaken en niet te vergeten het kennis maken met de collega’s in de sociaal-democratische fractie die in totaal 191 leden telt – en voor het eerst 50% vrouwen! Ook het politieke werk is natuurlijk meteen begonnen. Om in te stemmen met de voordracht van Juncker als voorzitter van de Europese Commissie, hebben wij als S&D (Socialisten & Democraten) harde inhoudelijke eisen gesteld. De topprioriteit van de Europese Unie moet zijn het stimuleren van economische groei en het bestrijden van de (jeugd)werkloosheid.

Wat zijn jullie portefeuilles?
Ik ben vice-voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en plaatsvervangend lid van de commissie Internationale Handel. Kati is lid van de commissies Buitenlandse Zaken en Mensenrechten, en daarnaast woordvoerder op het terrein van Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

En wie heeft de “gender” portefeuille?
Dat ben ik. Met onderwerpen als gelijke beloning voor mannen en vrouwen en meer vrouwen naar de top ben ik al heel lang bezig. Ook als medeoprichter van Women Inc. en voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria. Natuurlijk wil ik ook de genderzaken in het Europese Parlement graag volgen.

Waar streven jullie naar?
Natuurlijk willen wij graag inhoudelijk resultaat bereiken, voor mannen en vrouwen in Nederland en in Europa. En om zo nu en dan een mooi scherp debat over Europa te voeren met mensen in Nederland.

Waar wil je je persoonlijk sterk voor maken?
Europa moet het continent zijn waar iedereen kansen krijgt. Op werk gebied, op goede publieke voorzieningen en op gelijke rechten. Europa moet kansen bieden en bescherming, voor zij die die bescherming nodig hebben.

Vinden jullie het leuk als er contact wordt opgenomen door de lezer/kiezer? Hoe gaat dat het makkelijkst?
Natuurlijk vinden wij dat leuk! We zijn beiden erg actief op Twitter (@a_jongerius en @KatiPiri) en facebook, maar de ‘ouderwetse’ e-mail ([email protected] en [email protected]) doen wij ook aan.

Dank voor het interview en veel succes de komende tijd!