11 januari 2016

Aboutaleb voor meer feminiene kracht aan de macht!

Op dinsdag 5 januari brachten een aantal bestuursleden van de Vrouwen in de PvdA (ViP) een bezoek aan de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Wij werden opgewacht door de kamerbewaarder, die met veel lof en bewondering sprak over de man die we zouden gaan ontmoeten. Hij wist altijd en iedereen te inspireren wat hem tot één van de betere burgemeesters maakte die het stadhuis van Rotterdam gekend heeft, volgens de kamerbewaarder.
De aanleiding van het gesprek was het optreden van de burgemeester in media over aantal thema s die het VIP bestuur belangrijk acht voor haar verder werkzaamheden. Thema s zoals het spanningsveld tussen ‘westerse feministen’ en ‘allochtone vrouwen’. In het gesprek werd ook ons duidelijk dat Aboutaleb een scherpe, concrete visie heeft wat betreft feminisme. ‘Feminisme is een zaak voor mannen, niet voor vrouwen’, werd bijvoorbeeld gesteld. Want zijn het niet mannen die oververtegenwoordiging zijn op posities van leiderschap en besluitvorming? En vanuit de redenatie dat macht nooit vrijwillig wordt afgestaan, valt er onder mannen nog een grote les te leren over de meerwaarde van vrouwen op hoge functies. Desalniettemin moet niet vergeten worden dat vrouwen een uitermate belangrijke rol spelen in het ondersteunen van elkaar, en het scheppen van positieve beeldvorming. In de woorden van Mariet Hamer tijdens het afgelopen ViP festival: ‘Achter elke succesvolle vrouw staat een andere vrouw’.
Tot slot is het thema Islam en vrouwen aan de orde geweest. Dit is op dit moment heel actueel. De burgemeester heeft een hele duidelijke mening hierover. Als de grenzen van de wet worden overtreden dan moet er keihard worden opgetreden. Verder vindt hij dat er goed keken moet worden naar religieuze thema s die niet gepolitiseerd hoeven te worden.
De vrouwen zijn ontzettend belangrijk bij tal van thema s zoals jihadisme, orthodoxie binnen de Islam, rol van de meisjes maar ook hoe mannen naar vrouwen en meisjes kijken.
Tijdens het gesprek werd overeenstemming gevonden wat betreft het thema en de doelgroep waar ViP zich op moet richten. Het zijn vooral kwetsbare vrouwen die centraal moeten staan. Met de reden dat deze groep maatschappelijk de grootste obstakels ondervindt; werkloosheid raakt hen harder dan mannen, moederschap is vaker een barrière dan vaderschap. Burgemeester Aboutaleb ziet voor de toekomst veel mogelijkheden voor Tweede Kansonderwijs, wat door ons bestuur werd beaamd. Het jaar 2016 zal daarom vooral in het teken staan van ‘Vrouwen & Geweld met Vrouwen & Geld’. Daar hoort u binnenkort nog meer over!