Actualiteit: Protest tegen Poolse Abortuswetgeving

ACTUEEL, april 2018

Solidariteit met Vrouwen die strijden tegen de nieuwe Abortuswet in Polen

 

Geschiedenis

Dat een land onderdeel uitmaakt van de Europese Unie betekent niet automatisch dat mensenrechten worden gewaarborgd door je eigen regering. Sinds 1993 bestaat de huidige Poolse abortuswetgeving, welke behoort tot de strengste in Europa. De oorzaak hiervan ligt in de grote invloed die de rooms-katholieke kerk nog altijd heeft in dit land. Zelfs onder het voormalig communistisch regime sloten in 1950, 1956 en 1972 kerk en staat overeenkomsten, waarbij de kerk het regime aanvaardde en de staat het kerkelijk bestuur garanties gaf om te kunnen blijven functioneren. In mei 1989 werd een nieuw akkoord bereikt, waarbij de staat de kerk wettelijk volledig erkende en ze recht kreeg op het inrichten van eigen scholen en media. Verschillende statistieken peilen dat 92-95% van de bevolking lid is van de Poolse katholieke kerk.

 

Politiek

Polen heeft sinds november 2015 een conservatief-nationalistisch kabinet onder leiding van de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van Jaroslaw Kaczynski. In oktober 2016 ontstond een conflict tussen de Europese Commissie en Polen over omstreden hervormingen van het Hooggerechtshof en de rechtspraak. Verschillende nationale en internationale organisaties protesteerden tegen deze “systeemdreiging van de rechtsstaat”.[1] In november 2017 startte het Europees Parlement een onderzoek naar de situatie, wat concludeerde dat het een significant risico bestond dat Polen de Europese waarden van het EU-verdrag schond. Eurocommissaris Frans Timmermans stelde voor de Artikel 7 Procedure te beginnen, waarmee het Europees Parlement op 1 maart 2018 instemde. Door deze procedure kan Polen het stemrecht verliezen in de Europese Raad. Gesprekken vonden ondertussen plaats tussen Polen en Frankrijk om de verdeeldheid binnen de EU op te lossen.

 

Abortuswet onder druk

De context van de ontwikkelingen is dus een sterk katholieke invloed op de politieke sfeer, waarbij de scheiding tussen kerk en staat onder druk staat, als ook een conservatief-nationalistische ontwikkeling waarvan aanhangers het hele principe van de Trias Politica bereid is aan te tasten. Deze sfeer heeft logischerwijze grote invloed op de persoonlijke levenssfeer en dus de persoonlijke keuzes van de vrouw. Tegelijkertijd bestaat er de erfenis van het communistisch regime, waaronder abortus was toegestaan (vaak vrijer dan in de West-Europese landen) vooral ook vanwege het niet beschikbaar zijn van andere mogelijkheden tot anticonceptie en voorlichting.

De huidige zeer conservatief gevoerde gezinspolitiek probeert continu de al zeer strenge abortuswetgeving verder in te perken. Het gaat niet alleen meer om het minder toegankelijk maken van de morning-afterpil, maar om het volledig illegaal verklaren van het uitvoeren van abortus. Op “Zwarte Vrijdag” gingen Polen massaal zwart gekleed te straat op om te demonstreren, wat ervoor zorgde dat het wetsvoorstel niet werd aangenomen. De “pro-life” beweging blijft echter druk uitoefenen en in maart 2018 jongstleden gingen Polen wederom de straat op tegen aanscherping van het wetsvoorstel. Deze nieuwe aanscherping houdt onder andere in dat vrouwen zwangerschappen moeten uitdragen van niet-levensvatbare foetussen en zwangerschappen als resultaat van incest en verkrachting niet mogen afbreken. Ondertussen worden in het geheim ieder jaar zo’n 100.000 abortussen uitgevoerd, vooral artsen in privéklinieken verdienen hier flink aan. Ook reizen Poolse vrouwen die het kunnen betalen naar het buitenland voor hun behandeling. Women on Waves zet daarnaast drones in om abortustabletten naar Polen te sturen.[2]

De Rooie Vrouwen volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en spreken hun volledige solidariteit uit met de Poolse vrouwen die vechten voor zelfbeschikking en recht op een keurige medische behandeling. Ondertussen voert de PES Women, de Europese sociaal-democraten, uitgebreid actie tegen niet alleen de ontwikkelingen in Polen, maar ook in Litouwen. Hier staat niet alleen de abortuswet onder druk, maar bestaat ook een voorstel om geslachtsverandering geheel te verbieden. De Rooie Vrouwen spreken hun ernstige zorgen uit over de politieke verschuiving van professionele medische bescherming naar het strafbaar maken van beslissingen over het eigen lichaam. Seksuele en reproductieve rechten zijn van levensbelang. Rooie Vrouwen kunnen hun solidariteit uitspreken door berichtgeving te delen in verschillende media en je aan te sluiten bij protesten zoals die van PES Women, Rainbow Rose (LGBT organisatie binnen de PES), Amnesty International, Women on Waves en de verschillende organisaties in Polen zelf.

 

[1] http://www.rechtersvoorrechters.nl/situatie-rechterlijke-onafhankelijkheid-in-polen-blijft-zeer-zorgelijk/

[2] https://www.trouw.nl/samenleving/warschau-wil-een-strengere-abortuswet-maar-het-gros-van-de-polen-wil-daar-niets-van-weten~acd3c066/

 

Afbeelding: WeMove.EU

Persbericht: Equal Pay en Nieuwe Voorzitter Naima Ajouaau

“PERSBERICHT

Initiatiefwet gelijke betaling

Deze week is de initiatiefwet ‘Gelijke betaling’ van de PvdA ingediend door Lilianne Ploumen. De Rooie Vrouwen steunen deze wet van harte en willen hier vandaag, 8 maart aandacht op vestigen door een T-shirt-actie die gaat lopen tot en met ‘UnEqual Pay Day’ op 31 oktober. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar dus voor niks.

Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald, voor hetzelfde werk. En die loonkloof kan wel oplopen tot 30%! Dat kunnen we niet blijven accepteren. Het fenomeen lost zich blijkbaar niet vanzelf op.

Tirza Houben, vice-voorzitter van de Rooie Vrouwen:
“Het thema ‘it’s a No brainer’ is gekozen, omdat iedereen begrijpt dat het belachelijk is: die onverklaarbare loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Dat hoef je niet uit te leggen. Het is zo klaar als een klontje. Het is zelfs een beetje beschamend, dat we hier nog voor moeten vechten. Met andere woorden: ‘It’s a No brainer’.”

Ook willen we in dit bericht vermelden dat de Rooie Vrouwen vanaf vandaag een nieuwe voorzitter hebben. Naima Ajouaau, oud-Statenlid en initiatiefneemster van ‘niet mijn Islam’.
Samen met Tirza Houben als vice-voorzitter streeft ze ernaar om de Rooie Vrouwen weer op de kaart zetten en het verschil te maken voor vrouwen binnen, maar ook buiten de politiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tirza Houben, Statenlid PvdA Limburg, en vice-voorzitter “

Vrouwendag T-Shirt Actie: It’s a No Brainer!

Hét t-shirt voor Vrouwendag. Nu verkrijgbaar! Draag jij ‘m ook?

 

 

8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. En wij kiezen dit jaar voor een ‘oud’ thema: de loonkloof. Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald, voor hetzelfde werk. En die loonkloof kan wel oplopen tot 30%! Dat kunnen we niet blijven accepteren. En kunnen we er niet op blijven rekenen dat dit fenomeen zichzelf oplost. Het thema ‘its a No brainer’ is gekozen, omdat iedereen begrijpt dat het belachelijk is; die onverklaarbare loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Dat hoef je niet uit te leggen. Het is zo klaar als een klontje. Het is zelfs een beetje beschamend, dat we hier nog voor moeten vechten. Met andere woorden: ‘It’s a No brainer’.

 

 

Wat doen wij? (Doe jij mee?)

Met verschillende acties gaan we het thema weer bovenaan de agenda zetten. Want daar hoort het.

 1. ‘it’s a No brainer’ t-shirts
  Iedereen moet dit toffe t-shirt gaan dragen, op 8 maart. Jij ook! Laat jij ons weten bij welke textieldrukker/copyshop* je een t-shirt laat maken. Dan sturen wij de afbeelding daar naartoe.
  (Door het beeldrecht kunnen we dat niet naar iedereen mailen. Op deze manier kan iedereen het snelst aan een t-shirt komen tegen zo laag mogelijke kosten.) Zet hem op je Facebook of Twitter en tag ons!
  * Bedrijfsnaam, e-mailadres en KvK-nummer
 2. Ludieke acties en inhakers
  We hebben ludieke manieren bedacht om dit thema tastbaar te maken voor mensen. Met hidden camera filmpjes bij werkgevers en op straat. Daar kunnen we hier niet teveel over zeggen. Maar wil jij weten met welke leuke campagne-ideeën je jouw afdeling kunt profileren? Mail ons dan op rooievrouwen@gmail.com.
 3. Goede werkgevers in het zonnetje
  Wij leggen contact met de bedrijven die het wel goed voor elkaar hebben. Bedrijven en organisaties die er serieus werk van maken om te zorgen dat de loonkloof in het bedrijf gedicht wordt, of zelfs verdwenen is. We zetten hen op verschillende manieren in het zonnetje. Samen met de lokale afdelingen. Want daar kunnen we allemaal wat van leren.
 4. Politieke inzet
  Het verleden heeft geleerd dat we het oplossen van de loonkloof niet ‘aan de markt’ kunnen overlaten. Dus is het nu echt tijd dat er ook wettelijk instrumenten komen om onwelwillende bedrijven te dwingen tot beleid. PvdA strijdt daar al jaren voor. En ook dit jaar zullen we opnieuw kijken of we daar de handen voor op elkaar kunnen krijgen. O.a. door het indienen van een initiatiefwet.

 

Vandaag trappen we dus af, op de European Equal Pay Day 2018 en gaan we door tot 3 november. Vanaf 3 november werken vrouwen nu als het ware ‘voor niks’. Ze krijgen niet meer betaald voor dat werk. 58 dagen voor het eind van het jaar is het daarom UnEqual Pay Day. En wij blijven de komende maanden van ons laten horen. Want eigenlijk moet die datum elk jaar een stukje naar voren schuiven. Tot dat er geen verschil meer is. Geen loonkloof. En dat vrouwen zeker kunnen zijn van gelijke waardering, voor hetzelfde werk.

 

Voor meer vragen kun je altijd mailen naar rooievrouwen@gmail.com

 

 

(tags: #nobrainerTshirt #rooievrouwen #pvda #vrouwendag #gelijkloonvoorgelijkwerk #vrouwendag2018 #8maart #loonkloof #equalpay #lilianneploumen)

Internationale Vrouwendag – 8 maart

V-day komt er weer aan! De Rooie Vrouwen hebben voor dit jaar een verrassende actie verzonnen. Dit jaar hebben we gekozen voor een van onze drie thema’s: Economische zelfstandigheid en dus Gelijke lonen voor gelijk werk. Op 8 maart trappen we de actie officieel af en deze zal duren tot en met Equal Pay Day in november. Dus houdt jullie mailboxen in de gaten voor het nieuws!

Ten tweede zullen we op 8 maart de nieuwe aanvulling op ons bestuur aan jullie presenteren. De zittingstermijn van onze huidige voorzitter zit er alweer op en we zijn blij niet alleen een nieuwe aanwinst deze positie te hebben gevonden maar ook drie andere bestuursleden. Er valt immers nog ontzettend veel te ondernemen.

Daarnaast worden in hele land natuurlijk door verschillende organisaties activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. In dit bericht zal informatie worden verzameld over de verschillende afdelingen van de Rooie Vrouwen.

Een start is alvast de volgende overzichtelijke website:

Waar ben jij op 08 maart

 

Amsterdam:

https://zeeburgereiland.nl/activiteit/27631?datum=20180308

http://www.8maartamsterdam.nl/

Apeldoorn:

https://www.apeldoornpaktaan.nl/nieuws/2e-editie-van-internationale-vrouwendag-apeldoorn-op-donderdag-8-maart-a-s-mis-het-niet/

Arnhem:

https://www.facebook.com/events/2075309632702542/permalink/2078287212404784/

Delft:

https://internationalevrouwendagdelft.nl/activiteiten/

Den Bosch:

https://www.facebook.com/events/1752907344790864/

Den Haag:

http://www.vrouwendagdenhaag.nl/

Haarlem:

Internationale Vrouwendag

Oude IJsselstreek:

https://www.facebook.com/rooievrouwenoij/

Vacature Voorzitter en Bestuurslid Communicatie/Sociale Media

-Vacatures zijn vervuld (feb. 2018 red.)-

 

De Rooie Vrouwen zijn op zoek naar een nieuwe Voorzitter, een bestuurslid Communicatie/Sociale Media en twee algemene Bestuursleden.

De functieomschrijvingen staan hieronder achter elkaar vermeld.

Voor overige vragen en het insturen van een sollicitatie, kun je mailen naar rooievrouwen@gmail.com

 

VOORZITTER:

De Rooie Vrouwen van Nu

De Rooie Vrouwen is het landelijke Vrouwennetwerk binnen de PvdA en is toegankelijk voor alle mensen binnen onze partij. Ons doel is om binnen maar ook buiten de PvdA expliciet invloed uit te oefenen op de positie van alle vrouwen in Nederland. De voorzitter is het boegbeeld van de Rooie Vrouwen en draagt samen met de vicevoorzitter zorg voor de profilering naar buiten toe, bouwt binnen en buiten de politiek netwerken op en onderhoudt de interne en externe contacten.

Taakinhoud:

Als voorzitter heb je hart voor de vrouwenzaak in al haar volle diversiteit en verscheidenheid. De voorzitter moet het voortouw nemen en aanjager zijn in de positionering van de Rooie Vrouwen binnen en buiten de partij. De voorzitter ziet toe op en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van taken en activiteiten binnen en buiten het netwerk. Daarbij controleert de voorzitter de voortgang van de bestuursactiviteiten. Middels het werkplan bepalen de bestuursleden gezamenlijk een duidelijke koers voor de Rooie Vrouwen. De voorzitter deelt mee aan het landelijk PvdA Bestuur, dient in het bezit te zijn van een groot landelijk netwerk, is een echte bruggenbouwer en weet verbindingen te leggen daar waar anderen stoppen. Daarnaast is de voorzitter van de Rooie Vrouwen vanzelfsprekend feminist, een verbinder, communicatief gevat en inhoudelijk op de hoogte van de actuele stand van zaken van het emancipatoir debat. De voorzitter is activistisch en activerend, authentiek en oprecht, een samenwerker, een aanjager en heeft een flinke dosis humor.

 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden :

De voorzitter van de Rooie Vrouwen is een leider, aanjager, motivator en verbinder binnen haar team. De voorzitter handelt zelfstandig in het kader van de toebedeelde taken en met eigen verantwoordelijkheid. Daartoe behoren ook werkzaamheden die niet regelmatig voorkomen en niet in de functieomschrijving zijn beschreven, maar die toch tot de functie kunnen behoren. De voorzitter van De Rooie Vrouwen is bevoegd om bestuursleden ter verantwoording te roepen over beslissingen die zij hebben genomen. De voorzitter is toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke van de Rooie Vrouwen.

Functie-eisen (kennis en vaardigheden) De voorzitter:

 • is lid van de PvdA;
 • heeft aantoonbare bestuurservaring;
 • heeft ervaring met vergaderingen leiden;
 • steekt voldoende tijd in het Rooie Vrouwen netwerk, tussen de 10 en 15 uur per week;
 • kan leiding geven aan een team met verschillende karakters en competenties;
 • heeft een enthousiasmerende, doortastende, wervende en een samenwerkingsgerichte persoonlijkheid;
 • is organisatorisch sterk;
 • heeft politieke ervaring;
 • kent en begrijpt de lokale en landelijke politiek en snapt bestuurlijke (overheids-)lijnen;
 • is een netwerker in hart en nieren;
 • heeft een groot landelijk netwerk, zowel binnen als buiten de politiek;
 • heeft goede contactuele vaardigheden;
 • kan geanimeerd, duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern);
 • heeft humor;
 • heeft ervaring in de omgang met de media;
 • kan doelen omzetten in resultaten;
 • kan prioriteiten stellen;
 • is activistisch en weet het verschil te maken;
 • is op de hoogte van het huidige debat aangaande feminisme en genderverhoudingen;
 • kan delegeren en weet taak te verdelen;
 • kan besluitvormingsprocessen hanteren;
 • gaat de Rooie vrouwen landelijk op de kaart zetten;
 • is beschikbaar voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2 jaar.

 

Ben jij die activistische en enthousiaste leider die de Rooie Vrouwen op de kaart weet te zetten, stuur dan je sollicitatie en CV vóór 15 januari 2018 naar onze secretaris Marene Elgershuizen email: rooievrouwen@gmail.com. De gesprekken met de kandidatenadviescommissie zullen eind januari plaatsvinden. De kandidatenadviescommissie zal bestaan uit twee externe en twee interne bestuurders. Met de aangedragen kandidaten vanuit de adviescommissie zal het bestuur van de Rooie Vrouwen in gesprek gaan. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de voorzitter gekozen worden.

 

BESTUURSLID COMMUNICATIE/SOCIALE MEDIA EN ALGEMEEN BESTUURSLID: 

Voor maximale spreiding over heel Nederland, zijn we nog opzoek naar 3 bevlogen personen die het bestuur komen versterken en die zich via dit netwerk willen inzetten om de positie en de gelijkheid van vrouwen in Nederland te verbeteren. Als bestuurslid van de Rooie Vrouwen wil je het verschil maken voor vrouwen in onze samenleving

Bestuurslid van de Rooie Vrouwen zijn, is een vrijwilligersfunctie en vanaf februari 2018 hopen we ons team te versterken met 2 algemene bestuursleden en 1 communicatie-/social media medewerker/bestuurslid.

Naast de terugkerende bijeenkomsten zoals 8 maart en het Vrouwen Festival, zorgt het bestuur ook voor een landelijke spreiding en uitbouw van het Rooie Vrouwen netwerk en haar ideologieën.

 

Als algemeen bestuurslid van de Rooie Vrouwen ben of heb je:

 • Lid van de Partij van de Arbeid;
 • Feminist;
 • Humor;
 • Activistisch en bereid het hoofd boven het maaiveld uit te steken;
 • Iemand met woorden maar zeker ook met daden;
 • Lef om te staan voor vrouwenzaken en niet bang zijn om fouten te maken;
 • Iemand die samenwerkingsgericht is, een constructieve houding heeft en communicatief vaardig is;
 • Iemand die zich binnen het bestuur op een specifiek aandachtsgebied richt om de doelstelling van het netwerk te behalen;
 • Iemand die kritisch en proactief is en het gedachtegoed van de PvdA en het Vrouwennetwerk naar buiten weet uit te dragen;
 • Iemand die graag bijeenkomsten organiseert;
 • Iemand die de politieke arena begrijpt;
 • Iemand met een eigen netwerk;
 • Iemand die voldoende tijd in het netwerk steekt, minimaal 10 uur per week;
 • Iemand die bereid is door heel Nederland te reizen en 5 keer per jaar centraal in Nederland de bestuursvergadering bij te wonen;
 • Iemand die beschikbaar is voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2 jaar.

 

Specifieke taken voor de communicatie medewerker/bestuurslid:

De kern van deze functie is het in een vroeg stadium signaleren van maatschappelijke, en politieke ontwikkelingen rondom vrouwenthema’s . Vanuit analyses en adviezen weet de communicatie medewerker deze te vertalen naar heldere standpunten, (communicatie) activiteiten voor ons netwerk en maakt hierbij maximaal gebruik van sociale netwerksites. Meer dan 10 miljoen Nederlanders maken gebruik van sociale netwerksites. Als netwerk kunnen wij dus niet achter blijven om ook actief te zijn op sociale media om onze doelgroep en de traditionele media te bereiken.


Reageren:

Ben jij dat activistische en enthousiaste bestuurslid die de Rooie Vrouwen mee op de kaart wil zetten, stuur dan je sollicitatie en CV vóór 15 januari 2018 naar onze secretaris Marene Elgershuizen email: rooievrouwen@gmail.com. De gesprekken met de kandidatenadviescommissie zullen eind januari plaatsvinden. De kandidatenadviescommissie zal bestaan uit twee externe en twee interne bestuurders. Met de aangedragen kandidaten vanuit de adviescommissie zal het bestuur van de Rooie Vrouwen in gesprek gaan. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen de leden gekozen worden.

Brochure Politiek Vrouwen Overleg

Wat is het PVO (Politiek Vrouwen Overleg)

Het PVO is een bestuurlijk samenwerkingsorgaan tussen – nu – zes politieke partijen opgericht om een gezamenlijk bestuurlijk draagvlak te creëren op het gebied van arbeid-zorg, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

 

Doelstelling

 • bevorderen van gelijke behandeling en rechten van vrouwen en mannen
 • bevorderen van evenredige participatie van vrouwen en mannen in de politiek
 • bevorderen van de discussie over de genoemde doelstellingen met leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen
 • bestuurlijke samenwerking op het gebied van gelijke behandeling van de rechten van de vrouw en man

 

Activiteiten

 • de doelstelling bereiken door het gezamenlijk formuleren van standpunten
 • het voeren van gesprekken met leden van het kabinet
 • het creëren van voldoende draagvlak bij de politieke partijen inzake het bereiken van de doelstellingen
 • het houden van expert meetings met wetenschappers en stakeholders

 

Werkwijze

 • het samenwerkingsverband komt minimaal 6 x per jaar bijeen
 • jaarlijks is een andere partij voorzitter
 • er vinden gesprekken plaats met leden van het kabinet
 • voor speciale onderwerpen is er een meer specifieke benaderingswijze van leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen

 

Samenwerking

Bij het PVO wordt vooral gezocht naar die onderwerpen, die op het bestuurlijke vlak elkaar binden. Met name zaken waarbij men het redelijkerwijs eens is en een gemeenschappelijk standpunt inneemt. In de verschillende politieke kleuring kunnen de details tot uiting komen.

 

De uitwerking wordt door het PVO nadrukkelijk overgelaten aan de politiek.

 

Het PVO bestaat uit leden van:

D66

Groenlinks

PvdA

VVD

ChristenUnie

CDA

 

 

Nieuw bestuur Rooie Vrouwen samengesteld

Een nieuw bestuur van de Rooie Vrouwen heeft zitting genomen en is gelukkig divers in zowel regionale spreiding en culturele achtergrond, als in leeftijd en in persoonlijke overtuigingen. De een kent de kunst van het verbinden van hoofd, hart en mensen, voor de ander is de enige reden dat ze nog niet militant feminist is, de huidige Nederlandse wapenwetgeving. De een spreekt prachtig Nederlands, de ander ook Duits, Frans, Italiaans, Fries, een beetje Zweeds, maar heeft Latijn toch het liefst. De een melkt koeien, de ander kolft. We hebben een “empowerment”-expert, maar ook een grappenmaker. De een is een vrouw, de ander vindt gender zwaar overschat. De een is krachtpatser, de rest ook.

 

Hieronder kun je van ieder lid een persoonlijke introductie lezen. We willen door middel van deze voorstelronde de leden van het bestuur van het Rooie Vrouwen netwerk bekend maken, bij wie je vragen, opmerkingen, klachten en ideeën kunt melden. We willen directer betrokken zijn bij onze leden, jullie laten weten dat wij jullie persoonlijke vertegenwoordiging zijn en dat jullie ons hierop dan ook kunnen aanspreken.

 

We stellen ons de komende tijd ten doel een meer expliciete invloed uit te oefenen binnen de PvdA. De partij is sinds de parlementsverkiezingen flink in beweging, waardoor nieuwe kansen zijn ontstaan ons geluid hoorbaar te maken. Ons sociaal-democratisch feminisme is intersectioneel. Wij denken dus aan het opruimen van patriarchale onrechtvaardigheden bij alle sociale en culturele achtergronden die ons land rijk is.

Lees onder Wie is Wie verder over de individuele bestuursleden.

Nieuw bestuur Rooie Vrouwen in de PvdA

De werving en selectie voor het nieuwe bestuur is inmiddels afgerond. Meer informatie volgt voor de zomer.

Brabantse vrouwen in de politiek op 6 maart 2017 in Den Bosch

Aan alle Brabantse vrouwen , aangesloten bij de PVR

Uitnodiging in het kader van de verkiezingen op 15 maart 2017

Thema: “Brabantse vrouwen in de politiek”

Datum : 6 maart 2017
Locatie: Provinciehuis, Den Bosch

Programma 16.15 uur ontvangst en koffie/thee

16.30 uur Welkom door Ria Demmers, voorzitter PVR

Daarna zullen 8 Brabantse vrouwen van verschillende
partijen, actief in de plaatselijke, provinciale en landelijke
politiek door Jeanne Martens, landelijk VVAO voorzitter,
via een interview bevraagd worden over hun carrière of
activiteiten in de politiek. Hoe zijn ze geïnteresseerd geraakt
en wat trekt hen aan in de politiek? Hoe zijn ze op een
kandidatenlijst terecht gekomen? Waarom meer vrouwen in
de politiek?

18.00 uur Pauze met broodjes en onderling netwerken

18.30 uur Paneldiscussie met de zaal over hoe meer vrouwen in politieke functies te krijgen. Welke acties zijn nodig? Waarom stemmen op een vrouw?

19.30 uur Einde

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.

Persoonlijk aanmelden kan tot 2 maart 2017 bij l.oldenkotte@hotmail.com onder
vermelding van naam en organisatie.